หมวดหมู่: บลจ.

01 CFAgpf29

สมาชิก กบข. อาจพิจารณาเปลี่ยนแผนลงทุน ให้สอดคล้องกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่ผันผวนระยะสั้นจากการระบาดของไวรัส COVID-19

      นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวถึงสถานการณ์การลงทุนในตลาดทั่วโลกในขณะนี้ว่ามีการปรับตัวลดลงไปในทิศทางเดียวกัน เป็นผลจากความกังวลต่อสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ในส่วนของ กบข. ยังคงเน้นการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว แต่ได้มีการปรับกลยุทธ์การลงทุนด้วยการลดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงลง เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดการลงทุนในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าสถานการณ์ผันผวนจะยังคงต่อเนื่องไปอีกระยะ

      อย่างไรก็ตาม สำหรับสมาชิก กบข. ที่ใกล้เกษียณ หรือไม่ต้องการรับความผันผวนในระยะสั้น อาจพิจารณาเปลี่ยนแผนลงทุนเป็นแผนที่มีความผันผวนต่ำ เช่น แผนตลาดเงิน เป็นการชั่วคราว สำหรับสมาชิกที่อายุน้อย มีระยะเวลาการลงทุนนาน หรือ ไม่มีความกังวลต่อความผันผวนระยะสั้น ก็อาจพิจารณาลงทุนในแผนลงทุนเดิม หรือ แผนลงทุนที่มีสัดส่วนหุ้นสูง เช่น แผนหลัก เป็นต้น

      สมาชิกสามารถเลือกแผนลงทุนได้ด้วยตนเองที่ My GPF app เมนู 'เลือกแผนการลงทุน' หรือ ขอข้อมูลนัดปรึกษาเรื่องแผนการลงทุนได้ที่ ศูนย์ข้อมูลการเงิน กบข เมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงิน หรือ ที่ fa@gpf.or.th

      เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข. เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข. มีสมาชิกประมาณ 1 ล้านคน

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!