หมวดหมู่: พาณิชย์

01 C.BigCAEXPO

รองนายกรัฐมนตรีหานเจิ้ง ได้พบปะหารือกับรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในงาน CAEXPO และงาน CABIS ครั้งที่ 16

          เมื่อวันที่20กันยายน2562 นายหานเจิ้ง (H.E.Mr.HanZheng) รองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งของจีนเข้าร่วมงาน CAEXPO และงาน CABIS ครั้งที่ 16 และ ได้พบปะหารือกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ นครหนานหนิง

           นายหานเจิ้งกล่าวว่า ประเทศจีนกับประเทศไทยเป็นญาติพี่น้องกัน ภายใต้การดำเนินการยุทธศาสตร์จากผู้นำของทั้งสองประเทศ ความสัมพันธ์ทวิภาคี ได้ก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ และประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดจากความร่วมมือในการสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

          ทั้งสองประเทศต้องคว้าโอกาสครบรอบ 45 ปีในการสถาปนาความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ ทำให้ความรู้สึกเป็นญาติพี่น้องระหว่างจีนและไทยมีความลึกซึ้งมากขึ้น ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายไทยแสดงบทบาทที่เป็นประธานอาเซียนต่อ รวมถึงอุทิศกำลังในการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างจีน-อาเซียนให้มากขึ้น

           นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กล่าวว่า ชื่นชมความสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจและเรื่องการลดความยากจนของจีน ฝ่ายไทยชื่นชมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่ส่งผลประโยชน์ต่อการพัฒนาของโลกและภูมิภาค

          ประเทศไทยในฐานะเป็นประธานอาเซียนจะส่งเสริมแผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไปสู่เชิงลึก ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-จีน และความร่วมมือเอเชียตะวันออกได้ก้าวหน้ามากขึ้น

          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169 

Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!