หมวดหมู่: ข่าวสังคม

1aaagE1A3vithai

คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

     สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2562 มี 6 ราย

     1.คุณพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และอดีตผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

     2.ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา เมธีวิจัยอาวุโส สวก. ซึ่งได้รับรางวัลกีรตยาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

     3.คุณวิทัย รัตนากร เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. ซึ่งบริหารด้วยยุทธศาสตร์การเป็น Digital Pension เต็มรูปแบบและเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ร่วมปรับเปลี่ยนธนาคารออมสินเข้าสู่ยุคใหม่ หรือ GSB New Era

    4.ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ กรรมการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     5.คุณพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท บมจ. พีทีจีเอ็นเนอยี (มหาชน) ซึ่งให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม อาทิ โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

     6.คุณฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรีคอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล โดยเฉพาะการเงินเพื่อรายย่อย สินเชื่อผ่อนชำระ เป็นผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงกิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

      และ 7.นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ได้แก่ ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคการศึกษาได้รับทุนและสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยลอนดอน

     การมอบโล่รางวัลอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นในค่ำวันพรุ่งนี้ (เสาร์ที่ 21 กันยายน) ในงาน ‘คืนสู่เหย้าเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์’ ณ โรงแรม JW Marriott โดยท่านนายกสมาคม ชนินท์ ว่องกุศลกิจ

Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!