หมวดหมู่: ข่าวสังคม

11ธอสธอส.ร่วมสมทบทุน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

       นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. (ที่ 5 จากขวา) และนายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการเงินและบัญชี ธอส.(ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในรายการ ‘ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัย น้ำท่วม’ โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มอบเงินบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,440,000 บาท ซึ่ง ธอส. ได้ร่วมสมทบทุนเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบเพื่อสมทบเข้า"กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี" ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดให้มีรายการดังกล่าวขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมรับเงินบริจาคและรับโทรศัพท์ด้วยตนเอง ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

aom457

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!