หมวดหมู่: ข่าวสังคม

ppเพชรพัสดุ62 ไอแบงก์คว้ารางวัลเกียรติยศ ‘เพชรพัสดุ 62’
        ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นางสาวอิฟติซาม อับดุลคานิง เจ้าหน้าที่อาวุโส 1 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับรางวัลด้านผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่นใน พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ‘เพชรพัสดุ’ และประกาศเกียรติคุณประจำปี พ.ศ.2562 ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ดีมีส่วนช่วยพัฒนาให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับธนาคารและสังคม โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดโดย สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย นับเป็นรางวัลเกียรติยศนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของไอแบงก์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

aom407

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!