หมวดหมู่: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

09171 ครัวเรือนราคาพลังงานลด รายได้ครัวเรือนเกษตรบางส่วนเพิ่ม และมาตรการภาครัฐ 3 ปัจจัย...หนุนดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ (KR-ECI) ส.ค. 62 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)
        ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนส.ค. 2562 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย มาอยู่ที่ระดับ 41.9 จากความกังวลที่ลดลงต่อประเด็นเรื่องสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการภายในประเทศและประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ ส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากมาตรการของภาครัฐ
        ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ที่ทำการสำรวจในเดือนส.ค. 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้น มาอยู่ที่ระดับ 44. จากมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นของครัวเรือนไทยบางส่วนต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำในช่วงระยะ 3 เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะครัวเรือนเกษตร เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต อย่างไรก็ตาม การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงเดือนส.ค. ที่ผ่านมาเป็นช่วงก่อนการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้ครัวเรือนที่ทำการสำรวจไม่ได้นำปัจจัยเรื่องน้ำท่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
        ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงที่เหลือของปี 2562 ยังเปราะบางและเผชิญหลายปัจจัยท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของไร่นาจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาการชำระหนี้ของครัวเรือน รวมไปถึงความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวที่กระทบเศรษฐกิจไทยในภาพรวม

Download

 

 

อ่านฉบับเต็ม

 


AO09171

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!