หมวดหมู่: การแพทย์-สธ

09168 CBH PLUS app

 

กสิกรไทยจับมือรพ.ชลบุรี เปิดตัวแอป CBH PLUS
ช่วยผู้ป่วยเช็คสิทธิ์การรักษาพยาบาลทั้ง 3 กองทุน ผ่านแอปได้เอง ครั้งแรกของไทย

          โรงพยาบาลชลบุรีร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ยกระดับบริการสู่ Smart Hospital พัฒนาแอป CBH PLUS ชูจุดเด่น เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ผู้ป่วยเช็คสิทธิ์รักษาพยาบาล 3 กองทุน ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ผ่านแอปได้เองเป็นครั้งแรกของไทยมีระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าถึงประวัติทางการแพทย์ได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบจองคิวที่อัพเดทสถานะแบบเรียลไทม์ลดเวลารอคิวพบแพทย์ รับยา พร้อมฟังก์ชันชำระเงินผ่านแอปได้ทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ตั้งเป้าเป็นแอปที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น รองรับผู้ป่วยนอกของรพ.ชลบุรี ที่มีจำนวนเฉลี่ยมากกว่า 4,000 รายต่อวัน และขยายการเชื่อมต่อครอบคลุมทุกโรงพยาบาลทั่วชลบุรี
         กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายลดการเจ็บป่วยของประชาชน โดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง ใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้งทีมหมอครอบครัว คลินิกหมอครอบครัว เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เป็น Smart Hospital เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการ ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ขั้นตอนการรับบริการลดลง
         ทั้งนี้ ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวยินดีและชื่นชม ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาระบบคิว ที่ผู้ป่วยสามารถจองคิวการรักษาได้ด้วยตนเอง ที่เกิดการใช้งานได้จริง ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันบนมือถือ ตอบโจทย์ปัญหาในการลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยที่มารับบริการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ สนับสนุนการทำงานของบุคคลากร และเพิ่มคุณภาพการให้บริการต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาและส่งต่อ
         นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 959 แห่งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงส่งเสริมให้โรงพยาบาลพัฒนาการจัดการอยู่เสมอเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ จึงผลักดันให้โรงพยาบาลในสังกัดเป็น Smart Hospital โดยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริหารจัดการ สร้างระบบฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร และยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ซึ่งความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลชลบุรีและธนาคารกสิกรไทย ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน CBH PLUS เป็นอีกความสำเร็จหนึ่งของการสร้าง Smart Hospital ที่เป็นรูปธรรมในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย โดยเฉพาะเป็นแอปพลิเคชันโรงพยาบาลแห่งแรกที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ให้ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลได้ทั้ง 3 กองทุน ได้แก่ สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง) สิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ช่วยลดขั้นตอนและเวลาที่จะต้องเข้ามาติดต่อโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสิทธิ์รวมถึงผู้ป่วยสามารถนัดหมาย ทราบคิวเมื่อถึงคิวตรวจ รวมถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ
         ผศ. (พิเศษ) นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลชลบุรีเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2462 เป็นต้นมา เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก มีเตียงผู้ป่วยกว่า 850 เตียง มีผู้ป่วยนอก จำนวนเฉลี่ยมากกว่า 4,000 รายต่อวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ทางโรงพยาบาลจึงมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็น Smart Hospital อย่างเต็มรูปแบบ โรงพยาบาลชลบุรีจึงร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยพัฒนาแอปพลิเคชัน CBH PLUS เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ป่วย ให้ได้รับความสะดวกสูงสุด ฟังก์ชันการใช้งานที่สำคัญ ได้แก่


          ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลทั้ง 3 กองทุน ให้ผู้ป่วยสามารถทำผ่านแอปได้เอง จึงลดขั้นตอนและเวลาในการเข้ามาติดต่อโรงพยาบาลเพื่อเช็คสิทธิ์ เป็นแอปพลิเคชันโรงพยาบาลแห่งแรกที่ทำได้
         ระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (Personal Health Record: PHR) ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ของตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งในเฟสแรกจะแสดงข้อมูล 4 ด้าน ได้แก่ การนัดหมายพบแพทย์ ประวัติการแพ้ยา ประวัติการรับยาและผลแลปทั้งนี้จะพัฒนาเพิ่มข้อมูลมากขึ้นในอนาคต โดยคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2563
          เช็คอิน-รับบัตรคิว ผู้ป่วยสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านแอปทั้งหมด จึงลดเวลาในการเข้ามาแสดงตนก่อนเวลาพบแพทย์ โดยทางโรงพยาบาลจะใช้ระบบคิวเดียว (Single Queue) ตลอดกระบวนการรับบริการกับทางโรงพยาบาล ตั้งแต่ห้องตรวจ ห้องปฏิบัติการต่างๆ รับยา และชำระเงิน
          อัพเดทคิวเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ป่วยทราบลำดับคิวก่อนหน้าตลอดเวลา จึงสามารถบริหารจัดการเวลาในการรอพบแพทย์ได้ง่ายขึ้นช่วยลดความแออัดบริเวณห้องตรวจ
          แจ้งเตือนนัดหมายพบแพทย์ ระบบจะแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดหมาย และในวันนัด
          ระบบการชำระเงิน แอปพลิเคชันจะส่งคำสั่งเรียกเก็บเงินไปให้ผู้ป่วย ระบุรายการค่าใช้จ่ายและยอดเงินที่ต้องชำระผู้ป่วยสามารถกดการชำระเงินผ่านแอปได้เลย โดยเลือกจ่ายด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตก็ได้
          ข่าวสารทางสุขภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงข้อมูลการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย

 

          นายทวี ธีระสุนทรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารนำศักยภาพของผู้นำด้านการพัฒนาบริการดิจิทัลมาสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันให้แก่องค์กรผู้ให้บริการสาธารณะต่างๆ ในกลุ่มมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยยกระดับการให้บริการ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทย พร้อมส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน CBH PLUS ครั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยได้พัฒนาแอปนี้เพื่อให้ใช้งานง่ายผู้ป่วยสามารถจัดการขั้นตอนต่างๆ ในการเข้ารับบริการทางการแพทย์บนโทรศัพท์มือถือด้วยตนเองได้เกือบทั้งกระบวนการช่วยสร้างประสบการณ์การพบหมอที่สะดวกรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา ทั้งนี้ธนาคารได้พัฒนาระบบการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันที่รองรับการชำระเงินทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิตเพิ่มความสะดวกและความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยที่ใช้งาน ขณะเดียวกัน การชำเงินบนระบบออนไลน์ก็จะช่วยให้ข้อมูลการเงินเข้าสู่ระบบการจัดการของโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการให้แก่ทางโรงพยาบาล นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทย ยังได้พัฒนาบริการรับบริจาคเงินผ่าน QR e-Donation เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประสงค์ที่จะบริจาคเงินสมทบแก่โรงพยาบาลชลบุรี ผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

 

 

KBank partners with Chonburi Hospital to launch CBH PLUS application for checking medical benefits of patients under three healthcare funds – a first for Thailand

          In a drive to transform Chonburi Hospital into a “smart hospital”, Chonburi Hospital has teamed with KASIKORNBANK (KBank) to debut the CBH PLUS application. Its key features include a link to the database of the National Health Security Office (NHSO), which allows patients to check their own medical benefits under three healthcare schemes, i.e., Universal Health Coverage (known as the Gold Card), Social Security Scheme, and Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS) via this innovative application. The CBH PLUS application provides a personal health record (PHR) which can be accessed anywhere, anytime, as well as a real-time queuing system that cuts long waiting time for seeing physicians and receiving medicines, and payment functions via both credit and debit cards. With the aim of providing greater convenience to patients in accessing healthcare services, especially the more than 4,000 patients served each day by Chonburi Hospital, the two partners envisage that CBH PLUS will soon be connected with all of the hospitals in the province.
         In accordance with its central mission of safeguarding Thai citizens’ well-being, the Ministry of Public Health aims to help people look after their own health and care through the provision of health-related knowledge, the use of quality-of-life development committees at the district level, improvement in the quality of primary health care units, especially via family physicians and local clinics, and service efficiency enhancement through the adoption of innovative technology to foster the growth of “smart hospitals” serving patients with more convenience, speed and streamlined services.
         Dr. Sathit Pitutecha, Deputy Minister of Public Health, commended everyone involved in developing the innovative technology, including the customer queuing system. Patients can now make appointments for medical consultation conveniently, by themselves. With the help of this practical mobile application, patients can avoid crowded waiting rooms and save the time they otherwise would have spent there. CBH PLUS boosts efficiency and supports the operations of hospital personnel, increasing quality of continuous service and benefiting medical treatment and referral services.
          Dr. Suthep Petchmark, Inspector General, Ministry of Public Health, said that there are presently 959 hospitals nationwide under the Public Health Ministry. The ministry has encouraged these hospitals to continuously improve their management in order to offer quality services to patients, as part of the effort to become a “smart hospital”. By incorporating technology in their management, hospitals can establish a standardized database system, increase their staff’s efficiency and elevate their services for the general public, who will receive convenient, speedy and safe services of a high standard. The cooperation between Chonburi Hospital and KBank to develop CBH PLUS marks another milestone in the effort to realize the Smart Hospital project in order to facilitate patient services. In particular, CBH PLUS is the first hospital application that links with the system of the National Health Security Office (NHSO), allowing customers to check their eligibility for benefits under three healthcare schemes, namely, the Universal Coverage Health Card, the Social Security Scheme and the Civil Servant Medical Benefit Scheme. The application shortens the process and saves the patients’ time in contacting the hospital to check their health benefits and make appointment for medical consultation. Plus, patients will receive updates about their appointments and personal health data via their mobile phone.
          Assistant Professor Dr. Sawan Khwanjaipanich, Director of Chonburi Hospital, said that, since its inception in 1919, Chonburi Hospital has become the biggest medical center in the eastern region, with over 850 beds and more than 4,000 outpatients per day on average. To enhance the hospital’s services, Chonburi Hospital has increasingly applied technology to improve hospital management. Determined to become a full-fledged “smart hospital”, Chonburi Hospital has worked with KBank to develop CBH PLUS in order to improve patient services, with key functions as follows:  

 

          Check medical benefits under the three healthcare funds: This function of the application allows patients to check their medical benefits by themselves, thus helping reduce the time and effort spent in contacting the hospital to check such benefits. It is the first hospital application of its kind that can do this.     
          Personal health record (PHR): This function lets the patients access their personal health records by themselves anywhere, anytime. During the first phase, it will display doctor appointments, drug allergy history, drug prescription history and clinical laboratory results. These four types of data will be added to in the future, and this function should be fully developed in 2020.
          Check-in and queuing: Patients can process check-in and queuing via the application by themselves. This function helps reduce the time needed to make arrangements before meeting the doctor. The hospital will use a single queue system throughout the service process, from the examination room, to the laboratory, pharmacy room, and payment counter.
Real-time queue update: This function allows patients to manage their time before meeting the doctor, and helps reduce crowding around the examination room. 
          Doctor’s appointment alert: The system will alert patients before and on the appointment date.
          Payment system: The application will send a payment collection order to the patient, which covers individual expenditures and the total amount to be paid. Patients can process the payment via the application with either credit card or debit card.
          Health news: The patients can gain a variety of health information via this function.

 

          Mr. Thawee Teerasoontornwong, KBank Executive Vice President, said that KBank has used our digital leadership to develop this application for various public service organizations, including universities and hospitals, aimed at enhancing their services and improving Thais’ quality of life while also promoting the digital economy. KBank has designed the CBH PLUS application to be user-friendly, so that the patients can manage by themselves all of the necessary steps to obtain medical services via mobile phone, as well as allowing them to meet their doctors faster than ever before. To offer greater convenience and confidence to patients, KBank has developed a payment system on the application that can accommodate both credit and debit cards. At the same time, this online payment system can help the hospital process payment transactions instantly and accurately, thus helping enhance management efficiency. KBank has developed the QR e-Donation service to facilitate those wishing to make donations via mobile phone to Chonburi Hospital, as well.   

 

 

AO09168

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!