หมวดหมู่: พาณิชย์

01 CFABAFNon Stop

จุรินทร์ ทำงานแบบ Non-Stop เป็นประธานประชุมอาเซียน-อาร์เซ็ป-คู่เจรจา 6 วันรวด

     จุรินทร์ ทำงานแบบ Non-Stop เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน อาร์เซ็ป ยาวไปถึงการหารือกับคู่เจรจา 10 ประเทศ รวม 6 วันซ้อน เผยอาเซียนเตรียมติดตามความคืบหน้าประเด็นเศรษฐกิจ ลงนามเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ส่วนอาร์เซ็ป เน้นหารือเคลียร์ประเด็นติดขัด เพื่อปูทางสู่การปิดดีลปลายปีนี้ ด้านการหารือกับคู่เจรจา เน้นเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

       นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสำคัญในประเทศไทย 3 การประชุมระหว่างวันที่ 5-10 ก.ย.2562 คือ การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51 การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ครั้งที่ 7 และการประชุมระหว่างรัฐมนตรีการค้าอาเซียน 10 ประเทศ กับรัฐมนตรีการค้าของประเทศคู่เจรจา 10 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ แคนาดา และรัสเซีย รวมทั้งการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กรุงเทพฯ

     “ผมจะเป็นประธานการประชุม เริ่มตั้งแต่ประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงค่ำวันที่ 5 ก.ย.2562 และร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 6 ก.ย.2562 โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาน นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธาน หลังจากนั้น ผมจะนั่งเป็นประธานการประชุมตลอดทั้ง 5 วันที่เหลือ”นายจุรินทร์กล่าว

       รายงานข่าวกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ก่อนการประชุม นายจุรินทร์ได้ประชุมเตรียมการร่วมกับข้าราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมในฐานะเจ้าภาพและประธานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     สำหรับ การประชุม AEM วันที่ 5-6 ก.ย.2562 จะมีการหารือสรุปความก้าวหน้าและความสำเร็จการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนนับตั้งแต่ไทยรับหน้าที่ประธานอาเซียน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนต้นเดือนพ.ย.2562 โดยมีประเด็นสำคัญ เช่น การจัดทำระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-Wide Self Certification) โดยดำเนินการสำเร็จแล้ว และพร้อมใช้ระบบนี้ในเดือนมี.ค.2563, การจัดทำระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเอกสารใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างอาเซียน 10 ประเทศ (ASW) ใกล้แล้วเสร็จ

       โดยขณะนี้มีสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน และกัมพูชา ได้เชื่อมต่อระบบและแลกเปลี่ยน Form D ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังเหลือสมาชิกอาเซียนอีก 3 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เมียนมา และ สปป.ลาว ที่อยู่ระหว่างทดสอบระบบ ซึ่งมีความคืบหน้ามากและพร้อมดำเนินการให้สำเร็จ เชื่อมต่อระบบให้ครบ 10 ประเทศ ภายในปีนี้ และการตัดสินใจทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ซึ่งบังคับใช้มาแล้ว 8 ปี ให้ทันสมัย สามารถรองรับรูปแบบการค้าในปัจจุบันและลดอุปสรรคทางการค้า เป็นต้น

       ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะร่วมกันลงนามเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ 1.ข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์และชิ้นส่วนของอาเซียน และ 2.พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียนฉบับปรับปรุง เพื่อให้กลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียนทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

      ส่วนการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป 16 ประเทศ ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ย.2562 จะมีการติดตามความคืบหน้าการเจรจาอาร์เซ็ป และปลดล็อกประเด็นติดขัดที่ยังเหลืออยู่ เพื่อกรุยทางให้ผู้นำประกาศสรุปผลการเจรจาในช่วงการประชุมสุดยอดอาร์เซ็ปในเดือนพ.ย.2562

        ขณะที่การประชุมระหว่างรัฐมนตรีการค้าอาเซียน 10 ประเทศ กับรัฐมนตรีการค้าของประเทศคู่เจรจา 10 ประเทศ จะมีการหารือพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับประเทศเหล่านี้ และเตรียมการก่อนที่ผู้นำอาเซียนจะพบกับผู้นำของคู่เจรจา 10 ประเทศ ในเดือนพ.ย.2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!