หมวดหมู่: พาณิชย์

01 CFABAF8เมองรอง55

ตั้งบริษัททำธุรกิจในเมืองรอง 55 จังหวัดพุ่ง เชียงรายนำโด่ง รับท่องเที่ยวบูม

     กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดรายชื่อ 55 จังหวัด ที่มีธุรกิจแห่ตั้งใหม่ในเมืองรองเพิ่มขึ้น หลังได้รับผลดีจากนโยบายพัฒนาของรัฐบาล และกระตุ้นการท่องเที่ยว เผยเมืองรองในเชียงรายนำโด่งตั้งใหม่สูงสุด ตามด้วยนครศรีธรรมราช และราชบุรี

    นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ทำการสำรวจการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในพื้นที่เมืองรอง 55 จังหวัด ในเดือนก.ค.2562 พบว่า การจัดตั้งธุรกิจใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเพิ่มถึง 16% เมื่อเทียบกับก.ค.2561 รองลงมาเป็นปริมณฑลมีอัตราการเติบโต 12% ขณะที่เขตพื้นที่เศรษฐกิจอีอีซีมีอัตราการจัดตั้งธุรกิจลดลง 2% แต่เมื่อพิจารณามูลค่าทุนการจัดตั้งธุรกิจในแต่ละพื้นที่ พบว่า พื้นที่อีอีซี มีอัตราการเติบโตของมูลค่าทุนการจัดตั้งธุรกิจสูงที่สุดถึง 153% รองลงมา คือ เมืองรอง เพิ่มขึ้น 111% ในขณะที่ปริมณฑล ลดลง 12%

       สำหรับ จังหวัดในพื้นที่เมืองรอง พบว่า จังหวัดที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสูงที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จำนวน 83 ราย โดยธุรกิจที่จัดตั้งสูงที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป ภัตตาคาร ร้านอาหาร และการขายปลีกในร้านค้าทั่วไป ตามด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 65 ราย โดยธุรกิจที่จดตั้งสูงที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป ร้านขายปลีกผักและผลไม้ และร้านขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และจังหวัดราชบุรี จำนวน 63 ราย โดยธุรกิจที่จดตั้งสูงที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป ร้านขายส่งผักและผลไม้ และอสังหาริมทรัพย์

      “การจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเมืองรอง โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยว มีอัตราการการขยายตัวสูง เพราะนโยบายและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองรองของรัฐบาล ทำให้มีเม็ดเงินกระจายลงไปในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และเกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการต่างทั้งโรงแรม ร้านอาหาร การขนส่ง”นางโสรดากล่าว

        ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุดพบว่า มีธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ในจังหวัดเมืองรอง 119,763 ราย คิดเป็นสัดส่วน 16% ของนิติบุคคลทั่วประเทศ และจากการจัดตั้งธุรกิจในจังหวัดเมืองรองที่มีสัดส่วนต่อการจัดตั้งนิติบุคคลทั่วประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น น่าจะส่งผลให้ธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ของเมืองรองมีสัดส่วนสูงขึ้นในอนาคต

     สำหรับ เมืองรองใน 55 จังหวัดที่ได้ทำการสำรวจ ได้แก่ พิษณุโลก เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ลำปาง เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พะเยา อุทัยธานี กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร ลำพูน ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สิงห์บุรี บุรีรัมย์ ชัยภูมิ อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ สุรินทร์ นครพนม ยโสธร อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู เลย ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ มุกดาหาร นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว สตูล พัทลุง ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง ปัตตานี นราธิวาส และยะลา

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!