WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

RMCMสขภาพด Krabi 1

‘สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี’ ส่งมอบสุขภาพฟันดีแก่เด็กกระบี่

        การรับบริการทางทันตกรรมถือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของเด็กและเยาวชนไทยโดยเฉพาะเด็กๆในถิ่นทุรกันดารอยู่ห่างไกลชุมชนและตัวเมือง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพฟันของเด็กไทย จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กองบัญชาการ กองทัพไทย มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และกลุ่มบริษัทตันจง ร่วมกันออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ ‘สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี’ สร้างโอกาสแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ด้านทันตกรรม ระดมทีมทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์จิตอาสาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพฟันฟรี ครอบคลุมไปจนถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาวะทันตอนามัยของตนเองอีกด้วย ล่าสุดได้เข้าลงพื้นที่ให้การบริการในพื้นที่อำเภอเขาพนม อำเภอเหนือคลอง อำเภอปลายพระยา และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยให้บริการตรวจสุขภาพฟันแก่เด็กจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,035 คน

       พันธกิจดังกล่าวนี้จะยังคงขับเคลื่อนต่อไปเพื่อเติมเต็มรอยยิ้ม และสุขภาพฟันที่ดีแก่เด็กและเยาวชนของไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ในครั้งต่อไปหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ มีกำหนดเดินทางไปให้บริการแก่เด็กๆ ในพื้นที่จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่3-6 กันยายน 2562 สามารถติดตามให้กำลังใจหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ (Dental Care Unit) ภายใต้โครงการ ‘สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี’ โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และคาราวานพันธมิตรผ่านทาง www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailand หรือแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยบริจาคออนไลน์ผ่าน www.rmhc.or.th หรือผ่าน Bank Application โดยสแกน QR Code ที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ

aom485

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1