WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SEC ก.ล.ต. เตือนกรณี FX Trading Corporation หลังมีผู้ชี้เบาะแสการอ้างอิง ก.ล.ต. ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อชักชวนประชาชนให้ลงทุน

       เนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับการสอบถามจากผู้ลงทุนจำนวนหลายรายซึ่งมีข้อสงสัยหรือถูกชักชวนให้ลงทุนกับ FX Trading Corporation โดยพบการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในลักษณะที่อาจทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่า มีความเกี่ยวข้องหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. โดยตรง หรือโดยอ้อมผ่านบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

     ทั้งนี้ ในเบื้องต้นพบการชักชวนให้ผู้ลงทุนเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท โดยอ้างว่า ใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งสามารถทำกำไรจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีให้กับผู้ลงทุนได้เป็นรายวัน รวมทั้งจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหากสามารถชักชวนบุคคลอื่นให้เข้ามาลงทุนในเครือข่ายเพิ่มอีกได้

      ก.ล.ต. ขอเรียนว่า FX Trading Corporation มิได้อยู่ในรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. แต่อย่างใด

      ก.ล.ต. ขอย้ำว่า การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง และพบว่า ในช่วงที่ผ่านมา มีผู้ฉวยโอกาสชักชวนให้ลงทุนโดยอ้างการให้ผลตอบแทนจากคริปโทเคอร์เรนซี คอยน์ เหรียญหรือโทเคนดิจิทัลในลักษณะแชร์ลูกโซ่ โดยอาจสัญญาหรือรับประกันจะให้ผลตอบแทนสูง เร่งรัดการตัดสินใจ และให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการชักชวนผู้อื่นมาร่วมลงทุนเป็นเครือข่าย ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งจำนวนได้

         ผู้ที่สนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และหากประสงค์จะลงทุน ขอให้ติดต่อผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ เสี่ยงสูง.com  และหากผู้ลงทุนมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้ง SEC Help Center ของ ก.ล.ต. โทร.1207 เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึกต่อไป และในกรณีที่ตรวจพบว่ามีเข้าข่ายการกระทำที่อาจผิดกฎหมายอื่น  ก.ล.ต. จะมีกระบวนการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อไป

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1