WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

34กองพฒนา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จัดงานมอบรางวัล กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์

       กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จัดงานมอบรางวัล กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ลาน Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาร่วมเปิดงานและมอบรางวัล

aom431

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1