หมวดหมู่: บลจ.

KTAM ChanidaKTAM แนะลงทุนระยะยาวHealthcareจูงใจ ทั่วโลกหันรักสุขภาพมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง

     นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาหุ้นในกลุ่ม Healthcare มีอัตราการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทก็ให้ผลตอบแทนที่ดี อยู่ในอันดับต้นๆของอุตสาหกรรม ได้แก่ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ( KT-Healthcare) และกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( KT-Healthc RMF) โดยทั้ง2กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Global Life Sciences Fund ( Master Fund ) กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ( Life Sciences ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     หุ้นกลุ่ม Healthcare ประกอบด้วย กลุ่มยา (pharmaceuticals)กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) กลุ่มเครื่องมือแพทย์ ( medical products) กลุ่มประกันสุขภาพ ( medical insurance) กลุ่มโรงพยาบาล คลินิค สถานดูแลผู้ป่วย / ผู้สูงอายุ (pharmaceutical services )และกลุ่ม เวชสำอาง ดังนั้น Healthcare จึงถือเป็นหุ้นกลุ่มที่มีการกระจายตัวการลงทุนที่หลากหลาย และสร้างผลตอบแทนโดดเด่นในช่วง10 ปีที่ผ่านมา เพราะแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจน อันเป็นผลจากปัจจัยสนับสนุนเชิงโครงสร้างหลายประการ เช่น คนอายุยืนขึ้น ประชากรสูงวัยมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ความปลอดภัยด้านสุขภาพ/อาหาร ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น แนวโน้มเหล่านี้น่าจะยังคงดำเนินต่อไป และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในกลุ่ม Healthcare อย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว

       ทางด้าน นายแอนดี้ แอคเคอร์ ผู้จัดการร่วมของกองทุน Global Life Sciences กล่าวถึง โอกาสลงทุนในหุ้นกลุ่มที่เขาเชี่ยวชาญ ว่า การลงทุนหุ้นกลุ่ม Healthcare มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วของนวัตกรรม ปีที่ผ่านมาองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ อนุมัติยา 59 รายการ ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยในช่วง 2 ปีล่าสุด ยารักษาโรคกว่า 100 รายการได้รับการอนุมัติ และผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งเพิ่งเริ่มวางตลาด น่าจะเพิ่มการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวในอีกหลายปีข้างหน้า

       การควบรวมกิจการในกลุ่ม Healthcare มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไปในปี 2019 เพราะบริษัทในกลุ่มฯมีเงินสดมาก อันเป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิรูปภาษี ทำให้คาดการณ์ได้ว่าบริษัทเหล่านี้จะเพิ่มการใช้จ่าย เพราะปกติก็มักจะแสวงหาการลงทุนและโอกาสใหม่ๆอยู่แล้ว“ในไตรมาสแรกของปี 2019 มีธุรกรรมมูลค่ากว่า $1 แสนล้าน ถูกประกาศออกมาหรือจบดีลได้ ทั้งหมดตกลงกันที่ราคาพรีเมี่ยมตั้งแต่ 50% ถึงกว่า 100%

        อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะเห็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2019 น่าจะได้เห็นผลการศึกษาเกี่ยวกับ ภูมิคุ้มกันบำบัด (immunotherapy) เพื่อสู้กับโรคมะเร็ง และพันธุกรรมบำบัด (genetic therapies) ตัวใหม่ๆ ขณะที่ บริษัทเครื่องมือแพทย์ น่าจะก้าวหน้าไปกับ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด และเครื่องมือใหม่ๆที่ช่วยแก้ปัญหาหัวใจผิดปกติ

     “แนวโน้มโครงสร้างประชากร ยังคงสนับสนุนการเติบโตของกลุ่ม Healthcare ในสหรัฐฯ มีคนฉลองวันเกิดครบ 65 ปี เฉลี่ยวันละมากกว่า 1 หมื่นคน ตัวเลขนี้สำคัญเพราะผู้สูงอายุ> 65 ปี ใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคิดเป็น 3 เท่าของผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่า 65 ปี เราเชื่อว่า ประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นทั่วโลก ประกอบกับนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น น่าจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงของความต้องการดูแลสุขภาพ”นายแอนดี้ แอคเคอร์ กล่าว

     ทั้งนี้ อนาคตของกลุ่ม Healthcare ยังคงแข็งแกร่งในปี 2019 งบดุลที่แข็งแรง ตลอดจนความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นและดึงดูดความสนใจของนักลงทุนสำหรับ ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน KT- Healthcare ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 YTD (2ม.ค.-29มี.ค.) อยู่ที่ 13.65% 1 ปี อยู่ที่ 10.56% และ3ปี อยู่ที่ 9.80% เทียบกับBenchmark YTD อยู่ที่ 7.18% 1ปี อยู่ที่ 14.35% และ3 ปี อยู่ที่ 6.25% ส่วนกองทุน KT-Healthc RMF YTD อยู่ที่ 13.55% 1 ปี อยู่ที่ 10.04% และ3ปี อยู่ที่ 9.13% เมื่อเทียบกับ Benchmark YTD อยู่ที่ 7.18% 1 ปี อยู่ที่ 14.35% และ3 ปี อยู่ที่ 6.25%

       ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยัน ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต        

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :   สำนักส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร โทร 02-686-6206 -7

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!