WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: การตลาด

1.AShopee

'ช้อปปี้บูทแคมป์' ยกระดับผู้ขายชาวไทย ตั้งเป้ายอดขายโต 100% ภายใน 3 เดือน

ช้อปปี้เปิดตัวล่าสุดกับ ช้อปปี้บูทแคมป์ โครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ขายชาวไทย ในความร่วมมือกับ กรมพัฒน์ฯ สสว. และองค์กรเอกชนชั้นนำ

      ช้อปปี้ ผู้นำแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไต้หวัน เปิดตัวโครงการ'ช้อปปี้บูทแคมป์'ตอกย้ำจุดยืนในการพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการของไทย ให้เติบโตก้าวหน้า โดยโครงการช้อปปี้บูทแคมป์เป็นโครงการที่ริเริ่มเพื่อติดอาวุธทางความรู้ พัฒนาทักษะให้แก่ผู้ขายและผู้ประกอบการรายย่อย โดยได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานเอกชนชั้นนำ อาทิ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) ธนาคารกสิกรไทย (KBank) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด  

     อากาธา โซห์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (SME)ถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจประเทศไทย โดยผลผลิตจากธุรกิจ SME คิดเป็น 42% ของ GDP ของประเทศไทยช้อปปี้ในฐานะแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ซึ่งสิ่งสำคัญคือการให้การสนับสนุนทางด้านทรัพยากรที่จำเป็นให้แก่ผู้ประกอบการฯ เพื่อแนะนำแนวทางและช่วยให้ผู้ประกอบการฯ สามารถปรับตัวเข้ากับโลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยในปีนี้เราได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐอย่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายในความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการฯ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งหมดนี้ จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการ ‘ช้อปปี้บูทแคมป์’โครงการพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของเรา โดยตั้งเป้าในการสนับสนุนเพื่อเพิ่มยอดขายไม่น้อยกว่า 100% ให้แก่ผู้ประกอบการฯ ที่เข้าร่วมในโครงการฯ”

     สำหรับ โครงการ 'ช้อปปี้บูทแคมป์'เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบเข้มข้นต่อเนื่อง 3 เดือน ไฮไลท์พิเศษของโครงการ ประกอบไปด้วย 'CAMP'

หลักสูตรพิเศษที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Curriculum) : หลักสูตรช้อปปี้บูทแคมป์ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากช้อปปี้และดิจิทัลกูรูชื่อดังของเมืองไทย ได้แก่ ครูชัยจากเฟซบุ๊กเพจ Marketing in Black, คุณโซอี้จากเฟซบุ๊กเพจ Digital Shortcut และ โค้ชหมีจากเฟซบุ๊กเพจคิดว่าดี โดยเนื้อหาในหลักสูตรครอบคลุมหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจอาทิ การสร้างคอนเทนท์ การจัดการโลจิสติกส์ การสร้างแบรนด์ และการสร้างความผูกพันกับลูกค้า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าถึงเนื้อหาหลักสูตรแบบเต็มได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ในทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของโครงการฯ

ชุดแบบฝึกหัดเพื่อความมั่นใจในบทเรียน (Assignment) : ในโครงการฯ จัดเตรียมชุดแบบฝึกหัดออนไลน์ เพิ่มความรู้และให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ฝึกฝนด้วยการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้สามารถจับประเด็นจากบทเรียนและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการขายของออนไลน์ได้จริง

ที่ปรึกษาประจำตัวเพื่อให้ความรู้และข้อแนะนำ (Mastering) : ส่วนหนึ่งของโครงการฯ ช้อปปี้ได้จัดเตรียม การอบรมเทรนเนอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานร่วมภาครัฐอย่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาประจำตัวให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยระบบการดูแลดังกล่าว ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง ช่วยผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

สิทธิพิเศษจากช้อปปี้และพันธมิตร (Privilege) : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ จากหน่วยงานร่วมพันธมิตรภาคเอกชน เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าดำเนินการ

     นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความร่วมมือ ในครั้งนี้ ว่า “สำหรับช้อปปี้บูทแคมป์ ถือเป็นโครงการที่แสดงถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการช่วยกันสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยของไทย ทั้งนี้กรมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บูรณาการความร่วมมือกับช้อปปี้ และเชื่อมั่นว่านี่ถือเป็นก้าวสำคัญที่มีส่วนช่วยในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาทักษะความสามารถของผู้ประกอบการฯ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน                                       จากนี้ไปเราจะยังคงสานต่อการบูรณาการร่วมกับช้อปปี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการฯ รุ่นใหม่ในยุค Thailand 4.0 ต่อไป”

   นายวชิระ แก้วกอ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า “สำหรับความร่วมมือกับช้อปปี้ในครั้งนี้ เรามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มยอดขายให้มีกำไรมากขึ้นเท่านั้น แต่เรามองว่าจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยความร่วมมือกับโครงการช้อปปี้บูทแคมป์ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของสสว.ในการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมชาวไทย สามารถแข่งขันและหยัดยืนได้ในสมรภูมิธุรกิจระดับโลก”

โครงการ 'ช้อปปี้บูทแคมป์' เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.shopeebootcamp.com

 

Shopee Bootcamp aims to help Thai SMEs grow their businesses by 100% within 3 months

     Shopee Bootcamp is Shopee’s latest seller-empowerment initiative, presented in collaboration with DBD, OSMEP and key industry partners

       Shopee, the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan, reinforced its commitment to supporting the growth of Thailand’s Small and Medium Enterprises (SMEs) and local entrepreneurs, via the launch of Shopee Bootcamp. Shopee Bootcamp is an empowerment initiative designed to train, upskill and mentor Thai SMEs and entrepreneurs. Shopee Bootcamp is supported by the Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP), the Department of Business Development of Ministry of Commerce (DBD) and key industry leaders including Advanced Info Service PLC (AIS), Kasikornbank PCL, Thailand Post Co., Ltd. and LINE Company.

      Agatha Soh, Head of Marketing, Shopee Thailand, said “SMEs form the core of Thailand’s economy, representing more than 42% of the country’s total GDP. As a homegrown company, we are committed to driving the growth of SMEs in Thailand, and providing them with the necessary resources to navigate, adapt to and thrive in today’s highly dynamic digital landscape. Earlier this year, we signed a Memorandum of Understanding with OSMEP and DBD as part of a joint pledge to supporting Thai SMEs, and to drive forward Thailand’s economy. Shopee Bootcamp is a reinforcement of our unwavering commitment to this cause, and we aim to help participating SMEs increase their sales by at least 100% through this program.”

Shopee Bootcamp is an intensive 3-month CAMP that comprises an all-rounded approach to SME education:

Curriculum: Developed by Shopee in collaboration with leading digital Thai gurus such as Kru Chai - Marketing in Black, Khun Zoey - Digital Shortcut, and Coach Mhee -Kid Wa dee, the curriculum spans a wide variety of topics; such as content creation, logistics management, branding and customer engagement. The full curriculum is available via a series of online workshops, making it more convenient and easily accessible for participants, who can watch it in their own time.

Assignment: To further boost participants learning capabilities and facilitate hands-on practice, the program includes a series of online assignments for participants to complete. With this, participants will be able to have a better grasp of the key concepts shared during the online workshops and reinforces their learning process.

Mastering: As part of this program, Shopee will also be providing training to DBD and OSMEP government officers, who will subsequently become dedicated mentors for the participating SMEs. Through this mentorship system, participants can receive the necessary guidance to hone their craft and further develop their skills, strategies and capabilities.

Privilege: Official partners for Shopee Bootcamp will be providing added benefits and special privileges for participating SMEs, to help them reduce their operational costs.

       Miss Lalida Jiranuntapravat, Deputy Director-General of the Department of Business Development (DBD) shared, “Shopee Bootcamp showcases the increased synergy between the Thai government and the private sector, as we combine efforts to develop Thailand’s SME segment. We are very pleased to see Shopee take the lead on this, and we trust that it is a big step forward in driving the country’s economy as a whole. We believe that continuous upskilling is becoming increasingly crucial, and look forward to working with Shopee to help SMEs increase their competitiveness in today’s 4.0 digital economy era.”

      Mister Wachira Kaewkor, Acting Unit Director of Data and Situation,of the Office of Small and Medium Enterprise Promotion (OSMEP) said, “We are confident that our collaboration with Shopee to empower Thai SMEs can not only help them increase their own revenue margins, but also consequently, help to drive economic growth in Thailand. We want to provide SMEs with the necessary support to improve their productivity and capabilities to sustainably compete on a global scale, starting with Shopee Bootcamp.”

Shopee Bootcamp is open for application from 2nd April 2019.

For more information, please visit www.shopeebootcamp.com.

เกี่ยวกับ Shopee (ช้อปปี้)

    Shopee เป็นผู้นำแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน โดยเป็นแพลทฟอร์มที่ออกแบบขึ้นเพื่อชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยระบบการชำระเงินและการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ Shopee มุ่งมั่นที่จะพัฒนาแพลทฟอร์มของเราให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวขึ้นเป็นแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งในภูมิภาคและเป็นอันดับหนึ่งในใจผู้ใช้งาน

    Shopee มีสินค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่สินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงของตกแต่งบ้าน สินค้าสุขภาพและความงาม สินค้าแม่และเด็ก แฟชั่น และอุปกรณ์กีฬา

    Shopee อยู่ในกลุ่มของ บริษัท Sea และได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 ในประเทศสิงคโปร์ และขยายไปยังประเทศมาเลเซีย ไทย ไต้หวัน อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปิน บริษัท Sea เป็นผู้นำทางด้าน ดิจิทัล เอนเตอร์เทนเมนท์ อีคอมเมิร์ซ และ บริการด้านการเงินแบบดิจิตัล ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท Sea มีพันธกิจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และผู้ประกอบการรายย่อยให้ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีอันล้ำหน้า บริษัท Sea ได้จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์ก ภายใต้สัญลักษณ์ SE

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90