WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

ttธอส

ธอส.และทันตแพทยสภา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ Life Begins with GHB 

       นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ Life Begins with GHB โดยมีนายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการทันตแพทยสภา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน สำหรับการลงนามในครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกของทันตแพทยสภา ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 17,000  คน ได้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้านสินเชื่อ เงินฝาก และบริการต่างๆ จากธนาคารได้สะดวกยิ่งขึ้น และนับเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่ของธนาคาร เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเอง ตามพันธกิจของธนาคาร ณ ห้องประชุมอาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

aom30