WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

01SME D Bank

SME D Bank ผนึกกำลัง กนอ. และ 15 หน่วยงานพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ'สานฝัน ปั้นอาชีพ'หนุนชุมชนรอบนิคมฯ เพิ่มรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิต

        ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) และ 15 หน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 'สานฝัน ปั้นอาชีพ’ ที่มุ่งยกระดับผลักดันให้ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมีมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล สามารถนำไปประกอบกิจการ สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งปี 2562 จะเดินหน้านำร่องชุมชนนิคมฯ 10 แห่ง ปั้นอาชีพ 1,000 ราย โดยธนาคารพร้อมสนับสนุนลงพื้นที่ให้บริการ #เติมทักษะ #เติมทุน #เติมคุณภาพชีวิต ฉับไวไปถึงถิ่นทั่วประเทศ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและพยานในพิธีลงนามฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90