WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 19ทริสเรทติ้ คงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน'บ.น้ำตาลมิตรผล'ที่'A+' แนวโน้ม'Stable'

   

     ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ที่ระดับ 'A+' โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลระดับโลกของบริษัท ตลอดจนแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นที่ยอมรับ กระบวนการผลิตน้ำตาลที่มีประสิทธิภาพ การมีฐานการผลิตที่กระจายตัว และการมีแหล่งรายได้ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตก็ถูกลดทอนบางส่วนจากวัฏจักรและความผันผวนของราคาน้ำตาลและปริมาณอ้อยด้วยเช่นกัน

 

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล

      อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะของบริษัทในการเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียและเป็น 1 ใน 5 ของกลุ่มผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลก บริษัทมีโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย จีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และออสเตรเลีย นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศอินโดนีเซียผ่านทางบริษัทร่วมทุนอีกด้วย ทริสเรทติ้งเชื่อว่ากำไรของบริษัทมีความผันผวนน้อยกว่าผู้ผลิตน้ำตาลรายอื่นๆ ในประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีโรงงานตั้งอยู่ในหลายประเทศ

      บริษัทมีผลผลิตน้ำตาลรวมทั้งสิ้น 4.4 ล้านตันในฤดูการผลิต 2560/2561จากปริมาณการผลิตน้ำตาลทั่วโลกที่ระดับ 194.6 ล้านตัน สำหรับในระดับประเทศนั้น บริษัทเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของประเทศมานาน โดยบริษัทผลิตน้ำตาลได้ 2.7 ล้านตันในฤดูการผลิต 2560/2561 หรือคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดที่ระดับ 18.5% ของปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้ทั้งประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับที่ 3 ในประเทศจีนโดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 10% และมีปริมาณการผลิตน้ำตาลที่ระดับ 1 ล้านตัน ในขณะเดียวกันบริษัทยังเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย โดยมีปริมาณการผลิต 0.6 ล้านตันอีกด้วยเช่นกัน

 

ราคาน้ำตาลที่ปรับตัวลดลงมากส่งผลให้อัตรากำไรหดตัว

     ผลการดำเนินงานของบริษัทอ่อนแอลงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ราคาน้ำตาลที่ลดลงเป็นอย่างมากจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตอ้อยทั่วโลกส่งผลให้อัตรากำไรของบริษัทลดลง บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมลดลง 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมาอยู่ที่ 74,711 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้ของบริษัทลดลงมาอยู่ที่ระดับ 15.7% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 จากระดับ 23.0% ในช่วงเดียวกันของปี 2560 อัตรส่วนกำไรที่ลดลงเนื่องมาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจน้ำตาลที่อ่อนตัวลง ในขณะที่ธุรกิจ

      เอทานอลและธุรกิจผลิตไฟฟ้ากลับได้ประโยชน์จากปริมาณผลผลิตอ้อยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูการผลิต 2560/2561 เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่มาจากชานอ้อยลดลง

      กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทลดลง 33.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 12,286 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ในขณะเดียวกัน เงินทุนจากการดำเนินงานก็ลดลง 36.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมาอยู่ที่ 9,248 ล้านบาท

     ปริมาณผลผลิตน้ำตาลในฤดูการผลิต 2561/2562 คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 185.9 ล้านตันจากระดับ 194.6 ล้านตันในฤดูการผลิตก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การบริโภคน้ำตาลทั่วโลกจะยังคงมีแนวโน้มที่ต่ำกว่าปริมาณการผลิตน้ำตาล ภาวะอุปทานส่วนเกินดังกล่าวจะยังคงส่งผลให้ราคาน้ำตาลอยู่ในระดับต่ำ

      ทริสเรทติ้ง คาดการณ์ว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปี 2561-2562 จะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 15% อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าวัฏจักรขาลงในอุตสาหกรรมน้ำตาลจะค่อย ๆ ฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ราคาน้ำตาลที่ตกต่ำมากจะกดดันทำให้ปริมาณการผลิตอ้อยและน้ำตาลลดลง ดังนั้น ทริสเรทติ้ง จึงคาดว่า อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทจะฟื้นตัวมาอยู่ที่ระดับ 18% ในช่วงปี 2563-2564

 

มีแหล่งรายได้ที่หลากหลาย

      นอกเหนือจากธุรกิจน้ำตาลแล้ว บริษัทยังได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอ้อยและน้ำตาล เช่น ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจผลิตเอทานอลเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากอ้อยอีกด้วย ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมของโรงไฟฟ้าที่ระดับ 542.8 เมกะวัตต์และมีกำลังการผลิตเอทานอลสูงสุดอยู่ที่ 1.46 ล้านลิตรต่อวัน

      รายได้จากธุรกิจพลังงาน (ไฟฟ้าและเอทานอล) ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็น 13,632 ล้านบาทในปี 2560 และ 11,527 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 จาก 10,520 ล้านบาทในปี 2556 ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการเพิ่มจำนวนโรงไฟฟ้าของบริษัทและการเติบโตของความต้องการใช้เอทานอล

       รายได้ของบริษัทจากธุรกิจพลังงานจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มจำนวนโรงไฟฟ้าตามแผนงานของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและเอทานอลประมาณ 15% ของรายได้รวม ทั้งนี้ ในปี 2562 โรงไฟฟ้าใหม่ของบริษัทอีกหลายโรงจะเริ่มเดินเครื่อง ซึ่งจะทำให้บริษัทมีปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าที่ทำสัญญากับหน่วยงานราชการหลายแห่งเพิ่มขึ้นอีก 9.5% หรือ 21 เมกะวัตต์จากระดับ 220.8 เมกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2561

 

ภาระหนี้เพิ่มขึ้นและกระแสเงินสดลดลงในช่วงวงจรธุรกิจขาลง

      บริษัทมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนจำนวนมากและอัตรากำไรที่อ่อนแอลงในช่วงวงจรธุรกิจขาลง อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 54.7% ณ เดือนกันยายน 2561 เทียบกับระดับประมาณ 51% ในปี 2559-2560 กระแสเงินสดเพื่อการชำระหนี้ก็ปรับตัวลดลง ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินรวมอยู่ที่ระดับ 10.7% (ปรับเป็นอัตราส่วนเต็มปีด้วยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ลดลงจากระดับ 17%-22% ในปี 2558-2560

      ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะใช้งบลงทุนประมาณ 12,000-15,000 ล้านบาทต่อปี โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่จะใช้ในการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ในจังหวัดอำนาจเจริญรวมทั้งใช้ลงทุนในโรงไฟฟ้าของบริษัทอีกหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้ว่าจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ แต่ทริสเรทติ้งก็คาดว่าบริษัทจะสามารถบริหารจัดการให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนให้อยู่ที่ระดับประมาณ 50% ได้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินรวมของบริษัทจะค่อย ๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 16% ในปี 2564 จากระดับ 12% ในปี 2561 ในขณะที่อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายจะอยู่ที่ระดับประมาณ 4%-5% ในปี 2562-2564

 

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

•             ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษัทจะลดลง 6% ในปี 2561 และจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 1%-3% ต่อปีในระหว่างปี 2562-2564

•             อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทจะคงอยู่ที่ระดับประมาณ 15% ในระหว่างปี 2561-2562 และจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 18% ในระหว่างปี 2563-2564

•             ค่าใช้จ่ายส่วนทุนทั้งหมดของบริษัทจะอยู่ที่ระดับประมาณ 12,000-15,000 ล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2562-2564

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

        แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ'คงที่'สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงดำรงสถานะผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลทั้งในประเทศไทยและในประเทศจีนได้ต่อไป โดยคาดว่าบริษัทจะยังคงรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันเอาไว้ได้แม้จะมีการเปิดเสรีอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทยก็ตาม

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

       อันดับเครดิตหรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทมีโอกาสปรับลดลงหากผลการดำเนินงานหรือสถานะทางการตลาดของบริษัทอ่อนแอกว่าที่ทริสเรทติ้ง คาดหมายไว้จนส่งผลให้กระแสเงินสดเพื่อการชำระหนี้ของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่อง การลงทุนขนาดใหญ่ที่จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทอ่อนแอลงก็จะเป็นปัจจัยที่มีผลในเชิงลบต่ออันดับเครดิตด้วยเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม การปรับเพิ่มอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากสถานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 31 ตุลาคม 2550

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC)

อันดับเครดิตองค์กร:             A+

 

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

MPSC199A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562    A+

MPSC199B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562A+

MPSC209A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563A+

MPSC20OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563               A+

MPSC20OB: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,850 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563               A+

MPSC219A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564A+

MPSC21OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564               A+

MPSC229A: หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565               A+

MPSC22OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565               A+

MPSC233A: หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566               A+

MPSC236A: หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,610 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566               A+

MPSC249A: หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567               A+

MPSC256A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568A+

MPSC256B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,210 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568A+

MPSC259A: หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568               A+

MPSC26DA: หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569              A+

MPSC286A: หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,631 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571               A+

MPSC28DA: หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571              A+

MPSC306A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,650 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573A+

แนวโน้มอันดับเครดิต:           Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

          บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

        ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90