WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaA1ABDITP

DITP ชี้'ฮ่องกง'ปักหมุดตั้งสนง.การค้า ช่วยดึง'ต่างชาติ'แห่ลงทุนไทย

    'กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ'หรือ DITP เชื่อมั่น ฮ่องกง ตั้ง HKETO ในไทย หนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติพุ่ง ขณะเดียวกัน ยังจ่อลงทุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ในโครงการ EEC ด้วยการเปิดสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย หรือ Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO) ซึ่งเป็นสำนักงานลำดับที่ 13 ของฮ่องกงที่เปิดขึ้นทั่วโลก และเป็นแห่งที่ 3 ในอาเซียน ต่อจากสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

      นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สะท้อนถึงการที่ ฮ่องกง มองเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ที่เชื่อมต่อกับ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในด้านการค้าและการลงทุนในสายตานักลงทุน ทั้งไทยและต่างประเทศมากขึ้น  

     “ฮ่องกงมองว่า ไทยมีศักยภาพที่เหมาะหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบโลจิสติกส์ เป็นประเทศที่เชื่อมต่อกับ CLMV และยังเป็นศูนย์กลางอาเซียน ถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญของไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น หากมองในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับฮ่องกง ถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนาน ซึ่งการเปิด HKETO ในไทย จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนจีนและฮ่องกงมากยิ่งขึ้น” นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าว

     นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าวต่อว่า HKETO มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเสริมศักยภาพด้านการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ เพราะ HKETO จะช่วยสนับสนุนและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ที่เดิมมีอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนไทยมีศักยภาพด้านการลงทุนในจีน และฮ่องกงมากยิ่งขึ้น ไม่เป็นเพียงผู้ส่งออกเพียงอย่างเดียว

      นอกจากนี้ ไทยและฮ่องกง ยังมีความร่วมมือระหว่างบริษัท อินโนสเปช (ไทยแลนด์) จำกัด กับ ไซเบอร์พอร์ต ฮ่องกง ซึ่งจะนำความรู้ความเชี่ยวชาญมาช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ(Startup)ของไทยอีกด้วย

      ด้านนางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง กล่าวว่า HKETO แห่งที่ 3 ในอาเซียน ตั้งอยู่ที่ อาคารสาทรสแควร์ถนนสาทร ทำหน้าที่เหมือนสำนักงานทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทั้งชาวไทยและฮ่องกงคอยให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน

      “การที่ฮ่องกงเลือกตั้ง HKETO ในประเทศไทย ได้ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อศักยภาพเศรษฐกิจไทย รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”

       นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายอุตสาหกรรมที่นักลงทุนฮ่องกง สนใจเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S-Curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในการต่อยอด (First S-Curve) อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด อาทิ เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การบินโลจิสติกส์ และการแพทย์ครบวงจร

      “ส่วนในปีนี้ไทย จะเน้นผลักดันส่งออกด้านธุรกิจบริการมากขึ้น เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก โดยเฉพาะธุรกิจประเภทศูนย์การแพทย์แบบครบวจร (Wellness Center) ซึ่งความพร้อมในทุกด้าน และปัจจุบันพบว่ามีผู้สูงอายุ หรือวัยเกษียณชาวฮ่องกง เดินทางมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่อง”

      สำหรับ ฮ่องกงถือว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญของอาเซียน ซึ่งในปี 2560 มีมูลค่าระหว่างกันถึง 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 11% ซึ่งฮ่องกงเป็นนักลงทุนอันดับที่ 5 ของไทย และคาดว่ามูลค่าการส่งออกไทยกับฮ่องกง ในปี 2561 จำนวน 12,563 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะขยายตัวถึง 12% ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในปี2562

      อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) www.ditp.go.th หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90